Algemene Ledenvergadering 24 juni

Op 24 juni aanstaande vindt vanaf 19.30 uur bij Kopi Soesoe (Deliplein – Sumatraweg 15) de algemene ledenvergadering van de OVK plaats.
Je bent van harte welkom op deze officiëele bijeenkomst, die we graag in informele sfeer willen houden, zodat er voldoende ruimte blijft om te netwerken
en kennis te maken met de nieuwe leden. De inloop start om 19:00 uur.

Tijdens deze eerste algemene ledenvergadering van 2013 zullen we het afgelopen jaar de revue laten passeren (met twee mooie bijeenkomsten, de start van de maandelijkse netwerkborrel en nieuwe leden) en kijken we vooruit naar de tweede helft van het jaar. Daarnaast worden uiteraard de financiën van afgelopen jaar besproken door onze penningmeester Wieger-Jan. En last but lot least nemen we afscheid van voorzitter Harry-Jan.

Laat even weten of je van plan bent om te komen. Stuur je reactie naar:
secretaris@ovkatendrecht.nl

Agenda ALV

  1. Welkom door de voorzitter
  2. Vanuit het bestuur
    Notulen ALV 10 december 2012
    Financieel verslag 2012
    Samenstelling bestuur
  3. Update vanuit de werkgroepen

We zien je komst op dinsdag 24 juni 2013 graag tegemoet!

Reageer...