ALV op 22 juni 2015 op het ss Rotterdam

De agenda is als volgt:

 • Inloop vanaf 19u via gangway 3 naar het B deck, waar zich een servicebalie bevindt die je doorverwijst naar de zaal.
 • 19u30: Spreker Ton Wesselink van het ss Rotterdam over Westcord (ss Rotterdam en Hotel New York) en de Kaap.
 1. Opening & vaststellen agenda
 2. Mededelingen
 3. Vaststellen notulen ALV 8 december 2014
 4. Vanuit het bestuur:
  • Terugkoppeling & vooruitblik
  • Samenstelling bestuur
  • Financiën en kascontrolecommissie
  • Ontwikkeling Fenixloodsen en Veerlaan
  • Activiteiten 2015
 5. Kennismaking met nieuwe leden
 6. Rondvraag
 7. Sluiting & borrel

Reageer...