Bijeenkomst presentatie Beleidsplan

René Bouman (architect) en Jack Hoogeboom (stedenbouwkundige) hebben zich bezig gehouden met het opstellen van het beleidsplan. Het beleidsplan is door het bestuur akkoord bevonden.
Op 9 december 2010 wordt een ondernemersbijeenkomst georganiseerd, waarbij het beleidsplan op de agenda staat. Een uitnodiging voor deze bijeenkomst en het beleidsplan zult u spoedig ontvangen.