Gezocht! Enthousiast lid om de Werkgroep activiteiten en evenementen aan te vullen

Afgelopen ALV is er een oproep gedaan voor enthousiaste leden om zitting te nemen in de werkgroep Activiteiten en Evenementen. Deze werkgroep legt voornamelijk de link tussen de activiteiten op de Kaap en de ondernemers.

Tijdens de vergadering hebben al twee mensen zich aangemeld. Daar zijn we natuurlijk super blij mee. Graag zouden we dit koppel aanvullen met een derde OVK-er!

Ben jij een teamspeler? Lijkt het je leuk om je actief in te zetten voor de ondernemersvereniging? Laat dan van je horen! Stuur een mail naar secretaris@ovkatendrecht.nl

Reageer...