Invulling winkelpanden Deliplein

De werkgroep “Invulling winkelpanden Deliplein” o.l.v. Rachèl van olm en Anna Visser heeft op 22 december een gesprek georganiseerd met projectwethouder Zuid  Hamit Karakus. Daarbij heeft ze het probleem neergelegd dat vanwege de zogenaamde verplichtingenstop bij  het OBR/Stadsontwikkeling er nog steeds 10 winkelpanden leeg staan.

Hamit Karakus heeft tijdens de bijeenkomst de noodkreet aangehoord, toegegeven dat stilstand onwenselijk is en direct al aangegeven dat het Deliplein verder “afgemaakt” moet worden. Hij beloofde dat hij de directeur Vastgoed van Stadsontwikkeling Mevrouw Petra Verspuit er op aan zou spreken.
Petra Verspui heft hierop binnen een dag contact opgenomen met de werkgroep. Zij is op bezoek geweest en introduceerde hierbij de opvolger van projectleider Peter Zwart;  Dhr.  Peter van Veldhoven.

De toezegging die zij samen hebben gedaan is als volgt: Katendrecht heeft nog steeds prioriteit. Men gaat zich inwerken in het dossier Deliplein. Begin maart is er weer een bijeenkomst in klein comité tussen de werkgroep  (Anna Visser /Rachèl van Olm) en directeur Vastgoed  Petra Verspui en projectleider Peter van Veldhoven. Dan krijgen we te horen welke ondernemingen er gaan komen. Dit jaar gaan er sowieso nog 5 ondernemingen komen op het Deliplein. Volgend jaar de rest.
Dat is een keiharde toezegging!

Inmiddels zijn er naar aanleiding van de gesprekken met wethouder Hamit Karakus door de directie vastgoed Stadsontwikkeling concrete stappen gezet om nieuwe ondernemingen in de panden aan het Deliplein te vestigen.

Dat gaat goed en snel.

 Nieuw  ondernemingen aan het Deliplein zijn inmiddels:

  •  Beppie Bakgraag aan de Delistraat 26
  •  Jump Wear aan de Delistraat 24
  •  Fair4Hair op aan de Delistraat 14

Binnenkort wordt verwacht:

  • Kopi Soesoe Jazz /lunchgelegenheid aan de Sumatraweg 15
    (verbouwing start deze zomer)
  • Wijnbar aan de  Delistraat 30-32

Verder lopen er gesprekken met de afdeling Vastgoed van Stadsontwikkeling voor bedrijfsruimtes aan:

  • Delistraat 36 grote ruimte
  • Het Witte Huis ( hoek Sumatraweg/Veerlaan.)

Reageer...