ALV op 22 juni 2015 op het ss Rotterdam

De agenda is als volgt:

 • Inloop vanaf 19u via gangway 3 naar het B deck, waar zich een servicebalie bevindt die je doorverwijst naar de zaal.
 • 19u30: Spreker Ton Wesselink van het ss Rotterdam over Westcord (ss Rotterdam en Hotel New York) en de Kaap.
 1. Opening & vaststellen agenda
 2. Mededelingen
 3. Vaststellen notulen ALV 8 december 2014
 4. Vanuit het bestuur:
  • Terugkoppeling & vooruitblik
  • Samenstelling bestuur
  • Financiën en kascontrolecommissie
  • Ontwikkeling Fenixloodsen en Veerlaan
  • Activiteiten 2015
 5. Kennismaking met nieuwe leden
 6. Rondvraag
 7. Sluiting & borrel

Ondernemersontbijt 3 juli 2015

De zomer begint nu eindelijk. Nog even hard werken voordat iedereen op vakantie gaat. Om elkaar nog even extra energie te geven is er op vrijdag 3 juli weer een heerlijk ondernemersontbijt.

Dit keer gaan we aan tafel in de Fenixloods 2. We laten ons graag verrassen door de leveranciers van heerlijke producten. Bij mooi weer zitten we natuurlijk buiten.

We hopen jullie allemaal te zien!
Datum:     vrijdag 3 juli 2015
Plaats:      Fenixloods 2
Tijd:          09.00 – 10.00 uur

Kom je wel, kom je niet? De organisatie wil het graag zo snel mogelijk weten!

Betaald Parkeren

Betaald parkeren KatendrechtVanuit de gemeente enkele actuele ontwikkelingen:

Voor de inrichting van de Veerlaan is een planteam gestart voor het maken van een PvE (Programma van Eisen). Ondernemers en bewoners worden hierbij betrokken. Binnenkort volgt meer nieuws (een uitnodiging vanuit de gemeente om bij te dragen / input te leveren).

Het college van B&W heeft vorige week besloten om per 29 juni 2015 het betaald parkeren uit te breiden tot geheel Katendrecht van maandag tot zaterdag van 9.00 tot 23.00 uur en zondag 12.00 tot 23.00 uur. In overleg met het gebied zullen de bewoners en ondernemers op Katendrecht schriftelijk op de hoogte worden gesteld van het besluit.
Waar bij het advies van de Gebiedscommissie nog sprake was van ‘slimme oplossingen’, lijkt nu het standaardregime te gaan gelden.

@OVKatendrecht

Logo-OVK-kWe zijn op Twitter. Vooral Martijn zal via @OVKatendrecht actief zijn in het verzamelen en verspreiden van relevante en leuke info over de OVK en De Kaap & omstreken.
Dat we ook op Facebook zijn en een Linkedin-Groep hebben wisten je natuurlijk al.
Meld je aan en volg ons nu ook op Twitter.

Rondleiding & borrel ‘De Rotterdam’

DeRotterdam-RotterdamOp maandag 26 januari om 19.00 uur organiseert Ondernemersvereniging Katendrecht een rondleiding in ‘De Rotterdam’ met daarna een borrel. U bent van harte uitgenodigd.
Graag halen wij de banden aan met de omliggende ondernemersnetwerken. Vandaar dat we ook de ondernemers hebben uitgenodigd die zijn aangesloten bij het netwerk van KOP010.

Om 19.00 uur starten we met een rondleiding door ‘De Rotterdam’ (aanmelden svp 10 minuten vooraf). De Katendrechtse ondernemer DeRotterdam Tours laat ons alle hoeken van het gebouw zien. Aansluitend heffen we vanaf 20.00 uur bij de bar van nhow op de 7e verdieping om het glas op het nieuwe jaar.

Interesse?  Meldt u zich svp uiterlijk maandag 19/1 a.s. aan, zodat we uw naam kunnen registreren voor de rondleiding. Aanmelden kan via een mail aan secretaris@ovkatendrecht.nl. Hopelijk tot dan!