Beleidsplan

De Ondernemersvereniging Katendrecht heeft in het Beleidsplan 2014-2016 de hoofdlijnen vastgelegd voor haar positionering, activiteiten en organisatie.

Het Beleidsplan 2014-2016 is daarmee een concrete uitwerking van de doelstellingen van de vereniging zoals vastgelegd in de statuten, namelijk: het behartigen van de belangen, het bevorderen van economische activiteiten en het bevorderen van de onderlinge verhoudingen van ondernemers op Katendrecht.

Het beleidsplan van de Ondernemersvereniging Katendrecht kunt u hier downloaden.